Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

Διεθνής Φεμινιστική Μπριγάδα “Alexandra Kollontai” - Βενεζουέλα, Ιούνιος 2022 - (+video)

Η Διεθνής Φεμινιστική Μπριγάδα "Alexandra Kollontai" έλαβε χώρα στη Βενεζουέλα από τις 17 έως τις 27 Ιουνίου 2022. Έλαβαν μέρος 29 γυναίκες από 20 χώρες που πραγματοποίησαν ανταλλαγή εμπειριών με εκπροσώπους του λαϊκού και επαναστατικού φεμινισμού της Βενεζουέλας σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η μπριγάδα οργανώθηκε από τη Διεθνή Συνέλευση των Λαών και το Ινστιτούτο Simón Bolívar για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Λαών.

Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Συνέδριο Κοινοτικής Ένωσης "El Maizal"

 

Οπτικοακουστικό υλικό από το Ιδρυτικό Συνέδριο της κοινοτικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Μαρτίου 2022, και την 13η επέτειο της Σοσιαλιστικής Κοινότητας  EL MAIZAL, στις 5 Μαρτίου.

Αναρτήσεις ιστολόγιου